sự thực dân
danh từ
1.たくしょく 「拓殖」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÁCタク
THỰCショク