sự thúc đẩy phát triển
câu, diễn đạt
1.そくせい 「促成」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XÚCソク
THÀNHセイ、ジョウ