sự thực hiện một cách kiên quyết
câu, diễn đạt
1.かんこう 「敢行」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
CẢMカン