sự thực lịch sử
câu, diễn đạt
1.しじつ 「史実」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỰCジツ、シツ
SỬ