sự thức trắng cả đêm
câu, diễn đạt
1.てつや 「徹夜」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DẠ
TRIỆTテツ