sự thuê lại
danh từ
1.てんしゃく 「転借」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHUYỂNテン
シャク