sự thuê mướn
danh từ
1.こよう 「雇用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CỐ