sự thuê người làm
câu, diễn đạt
1.こよう 「雇用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
CỐ