sự thui chột vì sương giá
câu, diễn đạt
1.しもやけ 「霜焼け」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THIÊUショウ
SƯƠNGソウ