sự thuộc về
danh từ
1.しょぞく 「所属」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

SỞショ
THUỘCゾク、ショク