sự thuộc về dân
câu, diễn đạt
1.みんかん 「民間」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

GIANカン、ケン
DÂNミン