sự thường dùng
danh từ
1.あいよう 「愛用」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DỤNGヨウ
ÁIアイ