sự thương lượng
danh từ
1.せっしょう 「折衝」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRIẾTセツ
XUNGショウ