sự thưởng phạt
danh từ
1.しょうばつ 「賞罰」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THƯỞNGショウ
PHẠTバツ、バチ、ハツ