sự thường trú tại Mỹ
câu, diễn đạt
1.ちゅうべい 「駐米」 [TRÚ MỄ]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MỄベイ、マイ、メエトル
TRÚチュウ