sự thủy phân
danh từ
1.すいぶん 「水分」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỦYスイ
PHÂNブン、フン、ブ