sự tị nạn
danh từ
1.ひなん 「避難」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TỴ
NẠN,NANナン