sự tỉa cành
câu, diễn đạt
1.えだきり 「枝切り」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CHI
THIẾTセツ、サイ