sự tích
1.でんき 「伝記」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TRUYỀNデン、テン