sự tích của
danh từ
1.りしょく 「利殖」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LỢI
THỰCショク