sự tịch thu
danh từ
1.おうしゅう 「押収」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THU,THÂUシュウ
ÁPオウ