sự tích trữ
danh từ
1.びちく 「備蓄」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BỊ
SÚCチク