sự tiêm chủng
danh từ
1.ちゅうしゃ 「注射」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

XẠシャ
CHÚチュウ