sự tiềm tàng
danh từ
1.せんざい 「潜在」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TẠIザイ
TIỀMセン