sự tiến công dữ dội
câu, diễn đạt
1.やくしん 「躍進」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾN,TẤNシン
DŨNGヤク