sự tiến hành
danh từ
1.こうし 「行使」​​
2.しんこう 「進行」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HÀNHコウ、ギョウ、アン
SỬ,SỨ
TIẾN,TẤNシン