sự tiến hoá
danh từ
1.しんか 「進化」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾN,TẤNシン
HÓAカ、ケ