sự tiến thoái
danh từ
1.しんたい 「進退」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾN,TẤNシン
THOÁI,THỐIタイ