sự tiên tiến
danh từ
1.こうど 「高度」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

CAOコウ
ĐỘド、ト、タク