sự tiến tới
danh từ
1.ぜんしん 「前進」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIỀNゼン
TIẾN,TẤNシン