sự tiến vào
danh từ
1.しんにゅう 「進入」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
TIẾN,TẤNシン