sự tiến vào thành
câu, diễn đạt
1.にゅうじょう 「入城」 [NHẬP THÀNH]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

NHẬPニュウ、ニッ
THÀNHジョウ