sự tiến xa
danh từ
1.ひやく 「飛躍」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

PHI
DŨNGヤク