sự tiếp đón
danh từ
1.ウエルカム​​
2.たいぐう 「待遇」​​

Thảo luận, đóng góp

Ví dụ cho từ sự tiếp đón

1. sự tiếp đón thịnh soạn
惜しみないウエルカム
2. sự tiếp đón nồng nhiệt
心よりのウエルカム
3. sự tiếp đón khách thân thiện
客に対して待遇が良い

Kanji liên quan

ĐÃIタイ
NGỘグウ