sự tiếp đón nhiệt tình nồng ấm
câu, diễn đạt
1.ゆうぐう 「優遇」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ƯUユウ、ウ
NGỘグウ