sự tiếp giáp
danh từ
1.りんせつ 「隣接」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIẾPセツ、ショウ
LÂNリン