sự tiếp nhận tín hiệu
câu, diễn đạt
1.じゅしん 「受信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THỤ,THỌジュ
TÍNシン