sự tiếp tế
danh từ
1.こうえん 「後援」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

HẬUゴ、コウ
VIỆN,VIÊNエン