sự tiêu biến
danh từ
1.しょうめつ 「消滅」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊUショウ
DIỆTメツ