sự tiêu điều
danh từ
1.ふきょう 「不況」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

BẤTフ、ブ
HUỐNGキョウ