sự tiêu dùng
danh từ
1.しょうひ 「消費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

TIÊUショウ
PHÍ