sự tiêu khiển
danh từ
1.ごらく 「娯楽」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠC,NHẠCガク、ラク、ゴウ
NGU