sự tiêu ma
danh từ
1.ふくめつ 「覆滅」 [PHÚC DIỆT]​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

DIỆTメツ
PHÚCフク