sự tiêu pha bừa bãi
câu, diễn đạt
1.らんぴ 「濫費」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

LẠMラン
PHÍ