sự tìm kiếm địa điểm để quay phim
câu, diễn đạt
1.ロケハン​​

Thảo luận, đóng góp