sự tin tưởng mù quáng
câu, diễn đạt
1.もうしん 「盲信」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

MANHモウ
TÍNシン