sự tin tưởng vào thành công
câu, diễn đạt
1.せいさん 「成算」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THÀNHセイ、ジョウ
TOÁNサン