sự tình cờ biết
câu, diễn đạt
1.こころあたり 「心当たり」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

ĐƯƠNGトウ
TÂMシン