sự tình cờ giống nhau
câu, diễn đạt
1.そらに 「空似」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

KHÔNG,KHỐNGクウ
TỰ