sự tình nguyện rút lui
câu, diễn đạt
1.ゆうたい 「勇退」​​

Thảo luận, đóng góp

Kanji liên quan

THOÁI,THỐIタイ
DŨNGユウ